adreskop Leliestraat 116V, 2313 BJ Leiden 

Workshop Trillingen

In opdracht van het COB (Centrum Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik) organiseerde Pico Communicatie de workshop ‘Trillingen’. Tijdens deze workshop kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Beter vat op trillingshinder - Betere omgang met trillingshinder in procedures en besluitvorming - Beter vat op Trillinghinder - Standaard Rekenmodel - Betere Trillingsdiagnose (Ontwikkeling Database case-gegevens) - Betere trillingsbestrijding - Ontwikkeling catalogus van maatregelen - Beter hinderbestrijding en een z.g. Postersessies.

Het was een succesvolle workshop die tot grote tevredenheid van zowel deelnemers als opdrachtgever verliep.

Terug naar Portfolio