adreskop Leliestraat 116V, 2313 BJ Leiden 

Advies aan Theaterplaats over de aanpak van de communicatie

Heléne Kok, directeur van Theaterplaats in Leiderdorp gaf ons de opdracht een communicatieadvies te schrijven met als doel: een vergroting van de bekendheid van haar theaterschool en een verhoging van het aantal leerlingen. Wij hebben een advies geschreven dat was uitgewerkt in een werktabel waarin duidelijk in één oogopslag te zien was wat de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is en op welke wijze met inzet van welke middelen die gewenste situatie behaald zou kunnen worden.

We hebben als sjabloon een (voorbeeld) projectplan geschreven voor de, toen actuele, opvoering Pinoccio. Dit ‘sjabloon’ kan Heléne als onderlegger voor andere projecten gebruiken.

Terug naar Portfolio