Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 2015

De Veiligheidsdag Veiligheid Voorop werd in 2015 mede onder verantwoordelijkheid van Caroline Piet in haar functie als interim communicatieadviseur bij de VCNCI georganiseerd. Deze Veiligheidsdag, die op 12 november 2015 in Fort Voordorp werd gehouden, had als thema: Betrokken Leiderschap Beleven. Geïnspireerd door verhalen van een voormalig vluchtcommandant bij de Nederlandse Luchtmacht en de voorzitter van Veiligheid Voorop gingen deelnemers in teams aan de slag met vragen als ‘Hoe zou betrokken leiderschap er uit kunnen zien?’, ‘Welke acties kunnen betrokken leiderschap bevorderen?’

Er werd door de deelnemers ervaringen en kennis uitgewisseld. De dag leverde een aantal interessante adviezen op om de pijler Betrokken Leiderschap van het programma Veiligheid Voorop te verstevigen.

 

De fotografie werd verzorgd door RobBeurseFotografie

Pagina 6 van 11