adreskop Leliestraat 116V, 2313 BJ Leiden 

Jaarbericht 2011 van De Binnenvest

Pico Communicatie verzorgde tot grote tevredenheid van de opdrachtgever Stichting De Binnenvest - het jaarbericht 2011 ‘BINNEN’. Een bijzonder Jaarbericht mede vanwege de keuze en de presentatie van de inhoud. Het is een verzameling van interviews waarbij we de geïnterviewden de vraag hebben voorgelegd: Wat betekent een dak boven je hoofd voor jou? Ook de foto’s zijn een afspiegeling van de antwoorden die op die vraag gegeven werden.
Pico Communicatie zat aan de basis van het concept en begeleidde het ontwerp, verzorgde de productie, de redactie, de eindredactie en deed de fotografie bijna geheel in eigen beheer.

Terug naar Portfolio