adreskop Leliestraat 116V, 2313 BJ Leiden 

Heldere wegwijs brochure over COB

Heldere wegwijs brochure over COB

Begin deze maand verscheen bij het COB (Centrum Ondergronds Bouwen en wonen) een brochure over het COB. In deze brochure wordt onder de noemer 'halen en brengen' helder beschreven op welke wijze kennis en ervaring uit een netwerk van deskundigen 'gehaald' kan worden en hoe mensen die over de nodige expertise beschikken deze naar het COB kunnen 'brengen'.
Tevens worden, geïllustreerd met aansprekende foto's, de huidige activiteiten en projecten kort en bondig gepresenteerd.
Pico Communicatie leverde haar bijdrage in redactionele zin en de foto voor het omslag.

Terug naar Portfolio